Застосування електрохімічної детоксикації у онкологічних хворих після мультиорганних операцій з вираженою ендогенною інтоксикацією
ARTICLE PDF

Ключові слова

ентеральна недостатність
інтенсивна терапія
розширені та комбіновані операції
синдром ендогенної інтоксикації
онкохворі

Як цитувати

Крутько , Є. М., Пилипенко, С. О., & Павлюченко , О. С. (2021). Застосування електрохімічної детоксикації у онкологічних хворих після мультиорганних операцій з вираженою ендогенною інтоксикацією. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(2), 52-61. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.52-61

Анотація

Актуальність. Синдром ентеральної недостатності супроводжує розвиток багатьох гострих захворювань органів черевної порожнини. Згідно зі статистичними даними, у результаті розширених та мультиорганних оперативних утручань в онкохірургії за 2019–2020 рр., ентеральна недостатність стала ускладненням у 39 % усіх випадків, незалежно від анатомо-фізіологічної ділянки, а ускладнення у вигляді синдрому ендогенної інтоксикації – у 68% випадків.

Мета роботи – вивчити ефективність лікування синдрому ентеральної недостатності на тлі вираженої ендогенної інтоксикації в онкологічних хворих після мультиорганних операцій з використанням непрямої електрохімічної детоксикації за допомогою розчину гіпохлориту натрію.

Матеріали і методи. Було обстежено 71 пацієнта з онкопатологією, яким виконані мультиорганні оперативні втручання на різних анатомо- фізіологічних ділянках. Хворі були розподілені на дві групи: основна група (n=36), в якій проводилась непряма електрохімічна детоксикація за допомогою розчину гіпохлориту натрію у концентрації 0,06 %, група порівняння (n=35) – проведено лікування за стандартними схемами. Групи були зіставні за віком та анатомо-фізіологічними ділянками, які оперувались (оперативне втручання проведено на органах грудної клітки і середостінні та на органах черевної порожнини).

Результати та їх обговорення. Для лікування хворих з ентеральною недостатністю використовували методику електрохімічної детоксикації за допомогою гіпохлориту натрію, що знижує показники, які відображають токсичність крові та ступінь інтоксикації. Про це свідчило зниження концентрації білірубіну на 23,1%, сечовини на 91,6%, креатиніну на 99,4%, лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) на 47,2% та прокальцитоніну на 68,2%. При застосуванні цього методу вже на першу добу вдалося отримати детоксикаційний ефект.

Висновки. За результатами комплексного дослідження онкологічних хворих після мультиорганних операцій з вираженою ендогенною ін- токсикацією показана доцільність включення натрію гіпохлориту в комп- лексну післяопераційну терапію при синдромі ентеральної недостатності. Доведено, що використання інфузій 0,06% розчину NaClO проявляє детоксикаційний ефект: достовірно знижує підвищені концентрації білі- рубіну, креатиніну, сечовини, ЛІІ, покращує реологічні властивості крові. Виявлено, що використання натрію гіпохлориту при пригніченні механізмів антиоксидантного захисту, приводить до активації окис- нювальних процесів.

Показано, що включення натрію гіпохлориту в комплексну після- операційну терапію при синдромі ентеральної недостатності вже з першої доби має високу ефективність.

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.52-61
ARTICLE PDF

Посилання

Teloken PE, Spilsbury K, Levitt M et al. Outcomes in patients undergoing urgent colorectal surgery. ANZ journal of surgery. 2014;15(2):45–50. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/ans.12580

Schmid-Schonbein GW. The Autodigestion Hypo- thesis for Shock and Multi-organ Failure. Annals of biomedicalengineering.2014;42(2):405–14.(InEnglish). DOI: https://doi.org/10.1007/s10439-013-0891-6

Nesvaderani M, Eslick GD, Cox MR. Acute pancre- atitis: update on management. The Medical journal of Australia. 2015;8(202):420–3. (In English). DOI: https://doi.org/10.5694/mja14.01333

Mireille FM, Korkic-Halilovic I, Marjan Bakker SM, van der Ploeg T. Preoperative Nutrition Status and Postoperative Outcome in Elderly General Surgery Patients: A Systematic Review. Journal of parenteral and enteral nutrition. 2013;37:37–43. (In English). DOI: https://doi.org/10.1177/0148607112445900

Topchiev MA, Parshin DS, Misrikhanov MK. On the treatment of intestinal insufficiency syndrome in patients with diffuse peritonitis. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2015;6(155):113–7. (In Russian).

Stets VV, Panova AE, Shestopalov VA, Zyryanov SG, Polovnikov MD, Lyubimov NG. The effectiveness of enteral administration of pharmaconutrients in the correction of metabolic disorders and resolution of intestinal insufficiency syndrome in patients who have undergone enlarged gastropancreatoduodenal resection. Effective pharmacotherapy. 2015;2:30–5. (In Russian).

Soloviev IA, Kabanov MYu, Luft VM, Kolunov AV, Lapitsky AV, Alekseev VV, Vasilchenko MV. Modern approach to complex therapy of postopera- tive intestinal paresis in surgical patients. Bulletin of the National Medical and Surgical Center. N.I. Pirogov. 2013;8(4):42–4. (In Russian).

Dubyakova EYu. Correction of enteral insufficiency as a method to combat endotoxicosis in pancreatic necrosis. Bulletin of medical Internet conferences. 2015;5(12):1797. (In Russian).

Volkov DV, Tarasenko VS, Krasikov SI, Sharapova NV, Chukina OV, Kornilov SA. Correction of the syndrome of enteric insufficiency in patients with intestinal obstruction. Astrakhan Medical Journal. 2013;1:53–6. (In Russian).

Vaz Rodriguez JA, Diaz EA. Administration of enter- al nutrition. Use of infusion pumps. Revista de enfer- mería. 2015;38(9):23–8. (In English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.