Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО
ARTICLE PDF

Ключові слова

головний мозок
перфузія
мозковий кровотік
99mTc-ГМПАО
хронічна ішемія мозку
фільтрація
суміщення зображень
постконтузійний синдром

Як цитувати

Ніколов , М. О., Новікова , Т. Г., & Макеєв , С. С. (2021). Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО . Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(2), 62-75. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.62-75

Анотація

Актуальність. Найбільш поширеним методом розрахунку об’ємного мозкового кровотоку (ОМК) за даними однофотонної емісійної комп’ю- терної томографії (ОФЕКТ) є метод N.A. Lassen. Згідно з ним ОМК у різних сегментах головного мозку оцінюється у порівнянні з кровотоком у мозочку, де він вважається сталим. Однак такий підхід не враховує те, що при деяких патологіях, зокрема, травмах або оклюзіях судин, ОМК мозочку теж змінюється. Тому була розроблена оригінальна методика розрахунку реґіонарного кровотоку мозку на основі поліфазної сцинтиграфії (СГ), що дає можливість більш коректно оцінювати ефективну перфузію головного мозку.

Мета роботи – оцінка клінічної інформативності розробленого методу розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії ГМ з 99mTc-ГМПАО (гексаметилпропіленаміноксим).

Матеріали та методи. Аналізувались клінічні дані двох груп хворих: група А – пацієнти з ознаками хронічної ішемії мозку та Б – пацієнти в проміжному та віддаленому періодах з вибуховою легкою черепно- мозковою травмою (n=22). Пацієнти групи А були розподілені на дві підгрупи, залежно від наявності структурних та гемодинамічних змін у хребетних артеріях (ХА) за даними ультразвукової діагностики (УЗД) магістральних судин ГМ. І-А підгрупу (n=13) склали пацієнти, що мали структурні ураження у вертебробазилярному басейні, ІІ-А (n=27) – не мали відповідних ознак.

Всі пацієнти пройшли комплексне клінічне обстеження, що включало нейропсихологічне тестування, ультразвукову діагностику магістральних судин голови, магнітно-резонансну томографію, ОФЕКТ. Ефективний ОМК за даними ОФЕКТ розраховувався на основі оригінального методу (ОМКSB). Отримані значення ОМКSB порівнювались з даними за методом N.A. Lassen (ОМКLassen) та з даними УЗД.

Результати та їх обговорення. За даними сцинтиграфії ОМК пацієнтів I-А групи (з порушенням гемодинаміки у вертебробазилярному басейні), в середньому відрізняється від II-А групи в 1,82±0,06 рази для ОМКSB і в 0,95±0,04 для ОМКLassen. Сумарний середній кровотік у сонних і хребетних артеріях для пацієнтів I-А групи склав 748,19±198,42 мл/хв, для пацієнтів II-А групи – 1112,23±63,71 мл/хв. При порівнянні середніх значень показників гемодинаміки ГМ пацієнтів Б групи з даними для II-А групи можна побачити, що ОМКSB був знижений в 1,33±0,25 рази, тоді як ОМКLassen показав зниження перфузії в 1,03±0,14 рази (при сумарному середньому кровотоці по ХА та сонних артеріях за даними УЗД у хворих групи Б – 1760±580 мл/хв).

Висновки. Попередні клінічні дослідження використання розробленого методу розрахунку об’ємного мозкового кровотоку за даними сцинти- графії з 99mTc-ГМПАО з відповідним програмним забезпеченням показали досить високу його чутливість в оцінці ОМК при патологічних змінах у головному мозку, зокрема, при оклюзії магістральних судин ГМ та при контузіях внаслідок бойової травми, тоді як метод N.A. Lassen був недостатньо інформативним. Результати регресійного аналізу між даними УЗД, ОФЕКТ та нейропсихологічного тестування показують чіткі лінійні кореляційні зв’язки, але які відрізняються, зокрема, й за знаком в залежності від діагнозу та ступеня патологічних змін.

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.62-75
ARTICLE PDF

Посилання

Lassen NA, Andersen AR, Friberg L, Paulson OB. The Retention of [99mTc]-d,I-HMPAO in the Human Brain after Intracarotid Bolus Injection: A Kinetic Analysis. Journal of cerebral blood flow and meta- bolism. 1988;8:S13–S22. (In English). DOI: https:// doi.org/10.1038/jcbfm.1988.28

Andersen AR, Friberg HH, Schmidt JF, Hassel- balch SG. Quantitative Measurements of Cerebral Blood Flow Using SPECT and [99mTc]-d,I-HM-PAO Compared to Xenon-I33. Journal of cerebral blood flow and metabolism. 1988;8:S69–S81. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/jcbfm.1988.35

Ito H, Inoue K, Goto R et al. Database of normal human cerebral blood flow measured by SPECT: I. Comparison between I-123-IMP, Tc-99m-HMPAO, and Tc-99m-ECD as referred with O-15 labeled water PET and voxel-based morphometry. Annals of Nuclear Medicine. 2006;20(2):131–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/BF02985625

Yamauchi M, Imabayashi E, Matsuda H et al. Quantitative assessment of rest and acetazolamide CBF using quantitative SPECT reconstruction and sequential administration of 123I-iodoamphetamine: comparison among data acquired at three institutions. Annalsofnuclearmedicine.2014;28:836–50.(InEnglish). DOI: https://doi.org/10.1007/s12149-014-0879-9

Nikolov NA, Makeev SS, Yaroshenko OY, Noviko- va TG, Globa MV. Quantitative evaluation of cerebral blood flow according to the scintigraphic studies with 99mTc-HMPAO. Medical Physics. 2016;72(4):72–9. (In Russian) URL: http://medphys.amphr.ru/_private/ DB/72_72.pdf

Nikolov NA, Makeyev SS, Yaroshenko OY, Novi- kova TG. Quantitative evaluation of the absolute value of the cerebral blood flow according to the scintigraphic studies with 99mTc-HMPAO. Research Bulletin of National Technical University of Ukraine “Kyiv polytechnic Institute“. 2017;1:61–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.20535/1810- 0546.2017.1.91646

Nikolov NA, Makeev SS, Novikova TG. Determina- tion of absolute cerebral blood flow scintigraphy with lipophilic radiopharmaceutical. Medical Physic. 2018; 3:36–45. (In Russian). URL: http://medphys.amphr.ru

Leliuk VG, Leliuk СE. Ultrasonic angiology 3 edition. Moscow: Real-Time. 2007;416. (In Russian)

Kameyama M, Watanabe K. A new non-invasive graphical method for quantification of cerebral blood flow with [123I] IMP. Annals of Nuclear Medicine. 2018;32:620–6. (In English). DOI: https://doi. org/10.1007/s12149-018-1282-8

Toth P, Szarka N, Farkas E et al. Traumatic brain injury-induced autoregulatory dysfunction and sprea- ding depression-related neurovascular uncoupling: Pathomechanisms, perspectives, and therapeutic implications. American journal of physiology. 2016;311(5):H1118-31. (In English). DOI: https://doi. org/10.1152/ajpheart.00267.2016

Vorstrup S, Zbornikova V, Sjoholm H, Skoglund L, Ryding E. CBF and transcranial doppler sonography during vasodilatory stress tests in patients with common carotid artery occlusion. Neurological Research. 1992;14(1):31–8. (In English). DOI: https://doi.org/1 0.1080/01616412.1992.11740007

Miyazawa T, Shibata S, Nagai K, Hirasawa A, Kobayashi Y, Koshiba H, Kozaki K. Relationship between cerebral blood flow estimated by transcranial Doppler ultrasound and single-photon emission com- puted tomography in elderly people with dementia. Journal of applied physiology. 2018;125(5):1576–84. (In English). DOI: https://doi.org/10.1152/ japplphysiol.00118.2018

Sumi Y, Matsuo M, Takao N, Kuriyama K, Yama- da N, Kadotani H. Decrease of dopamine transporter correlates cognitive decline in rapid eye movement behavior disorder patients. Sleep Medicine. 2017;(40):e318. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2017.11.934

Mete M, Sakoglu U, Spence JS, Devous MD, Sr. Harris TS, Adinoff B. Successful classification of cocaine dependence using brain imaging: a gene- ralizable machine learning approach. BMC bioinfor- matics. 2016;17(13):357. (In English). DOI: https:// doi.org/10.1186/s12859-016-1218-z

Newmark J, Richards TL. Delayed Unilateral Post- Traumatic Tremor: Localization Studies Using Single- Proton Computed Tomographic and Magnetic Reso- nance Spectroscopy Techniques. Military Medicine. 1999;164(1):59–64. (In English). DOI: https://doi. org/10.1093/milmed/164.1.59

Lewine JD, Davis JT, Bigler ED, Thoma R, Hill D, Funke M, Sloan JH, Hall S, Orrison WW. Objective documentation of traumatic brain injury subsequent to mild head trauma: multimodal brain imaging with MEG, SPECT, and MRI. The Journal of head trauma rehabilitation. 2007;22(3):141–55. (In English). DOI: https://10.1097/01.HTR.0000271115.29954.27

Harch PG, Andrews SR, Fogarty EF, Lucarini J, Van Meter KW. Case control study: hyperbaric oxygen treatment of mild traumatic brain injury persistentpost-concussionsyndromeandpost-traumatic stress disorder. Medical gas research. 2017;7(3):156–74. (In English). DOI: https://doi.org/10.4103/2045-9912.215745

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.