ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ (Повідомлення 1)
ARTICLE PDF

Як цитувати

Мужичук, О., & Пономарьов, І. (2020). ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ (Повідомлення 1). Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(1), 60-66. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.60-66

Анотація

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ (Повідомлення 1)

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.60-66
ARTICLE PDF

Посилання

Эффективность применения неоадъювантной химиотерапии в комбинации с магнитотермией в комплексном лечении пациентов с местнораспространенным раком молочной железы / И. И. Смоланка, В. Э. Орел, И. В. Досенко, А. Д. Лобода, Д. Э. Рыспаева, О. Ф. Лигирда, В. О. Черныш, И. И. Смоланка (мл.) // Евразийский онкол. журн. — 2018. — Т. 6, № 2. — С. 577–586

Рак в Україні, 2016–2017. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби // Бюлетень На- ціонального канцер-реєстру України / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Ю. Й. Михайлович [та ін.] ; гол. ред. О. О. Колеснік. — Київ, 2018. — № 19. — 136 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.