Вивчення ролі цифрового рентгенологічного дослідження в діагностиці змін легенів при коронавірусній хворобі
ARTICLE PDF

Ключові слова

COVID-19
комп’ютерна томографія
цифрова рентгенографія
«матове скло»
консолідація легеневої паренхіми
ретикулярний паттерн

Як цитувати

Спузяк , Р. М., Улько , Р. В., Максімішин , О. В., & Степанов , Е. П. (2021). Вивчення ролі цифрового рентгенологічного дослідження в діагностиці змін легенів при коронавірусній хворобі. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(2), 76-90. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.76-90

Анотація

Актуальність. Захворювання на COVID-19 визнане ВООЗ «надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров’я». На сьогодні кількість хворих на COVID-19 та загибель від цієї хвороби збільшуються, тому залишається актуальним питання щодо діагностики та лікування цієї важкої патології.

Мета роботи – визначити ключові паттерни ураження легенів у пацієнтів з інфекцією SARS-CoV-2 за допомогою цифрового рентгенологічного дослідження; визначити його можливості в оцінці поширеності та дина- міки рентгенологічних проявів ураження легенів.

Матеріали та методи. Проведено аналіз даних променевого обстеження 1075 хворих на інфекцію SARS-CoV-2 у середньотяжкому та тяжкому станах, які перебували на лікуванні у КНП ХОР «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» в період з червня по листопад 2020 року.

Всім пацієнтам при зверненні було виконано цифрову рентгенографію. Для оцінки динаміки проводилося контрольне дослідження в залежності від клінічних проявів. Зображення оцінювалися двома незалежними рентгенологами. Патологічні зміни проявлялися у вигляді симптому

«матового скла», консолідації паренхіми та ретикулярного паттерна.

Результати та їх обговорення. Із загальної кількості обстежених переважна більшість становить вікову групу від 50 до 75 років – 789 пацієнтів (73,4%). Найчастіший паттерн ураження легенів на первин- ній рентгенограмі – симптом «матового скла» (82,7%). При контрольних дослідженнях спостерігалося зростання частоти консолідації (53,4%), а в подальшому – фіброзні зміни різного ступеня вираженості (62,5%). Двобічне ураження виявлено у 74,8% випадків. Частіше уражувалися середньо-нижні та нижні відділи легенів.

Висновки. Комп’ютерна томографія органів грудной клітки повинна застосовуватися для виявлення патологічних змін при COVID-19 на ранніх стадіях. Цифрова рентгенографія дозволяє визначити характерні ознаки ураження легенів у стаціонарних пацієнтів із середньотяжкими та тяжкими ступенями коронавірусної хвороби і є достатньою для оцінки динаміки патологічного процесу. Метод цифрової рентгенографії доцільно ввести до протоколу обстеження пацієнтів у середньотяжкому та тяжкому станах в умовах стаціонару через неможливість чи труднощі їх транспортування. За необхідності проведення неодноразових дослід- жень у таких пацієнтів слід враховувати значно більше дозове наванта- ження при КТ порівняно з цифровою рентгенографією.

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.76-90
ARTICLE PDF

Посилання

Li X, Wang W, Zhao X et al. Transmission dyna- mics and evolutionary historyof 2019 nCoV. Journal of medical virology. 2020;92:501–11. (In English).

Fang Y, Zhang H, Xie J, Lin M et al. Sensitivity of Chest CT for COVID-19: Comparisonto RT-PCR. Radiology. 2020;296(2):E115–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.2020200432

Khatam F. A meta analysis of accuracy and sensitivity of chest CT and RT PCR in COVID 19 diagnosis. Scientific reports. 2020;10:22402. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-80061-2

ACR Recommendations for the Use of Chest Radio- graphy and Computed Tomography (CT) for Suspec- ted COVID-19 Infection. American College of Radiology. 2020. 11 Mar. (In English).

Chung M, Bernheim A, Mei X et al. CT Imaging Features of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). Radiology. 2020;295:202–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.2020200230

Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C et al. Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Radiology. 2020;26:200642. (In English). DOI: https://doi.org/10.1148/radiol. 2020200642.

Al-Tawfiq JA, Memish ZA. Diagnosis of SARS-CoV-2 Infection based on CT scan vs. RT-PCR: Reflecting on Experience from MERS-CoV. The Journal of hospital infection. 2020;105(2):154–5. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhin. 2020.03.001

Araujo-Filho JAB, Sawamura MVY, Costa AN, Cerri GG, Nomura CH. COVID-19 pneumonia: what is the role of imaging in diagnosis? Jornal brasileiro de pneumologia. 2020;46(2):e20200114. (In English). DOI: https://doi.org/10.36416/1806- 3756/e20200114

COVID working group of the Dutch Radiological Society COVID-19 CORADS classification. Radio- logy assistant. 2020. (In English).

Trofimova TN, Lukina OV, Speranskaya AA, Ilyina NA, Gavrilov PV, Panuntseva KK. Radiation methods of research in COVID-19 and viral pneumonia. St. Petersburg. 2020;5:1–38. (In Russian).

Starostin DO, Kuzovlev AN. The role of lung ultrasound in COVID-19. Bulletin of anesthesiology and eanimatology. 2020;17(4). (In Russian).

Vespro V. et al. Analysis of the role of Chest X-Ray in a large cohort of 1117 patients with SARS-CoV-2 infection: an Italian multicenter study. Internal and emergency medicine. 2020;20:1–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s11739- 020-02561-3

Bingjie Li, Xin Li, Wang Y, Han Y, Wang Y et al. Diagnostic Value and Key Features of Computed Tomography in Coronavirus Disease 2019. Emerging microbes & infections. 2020;9(1):787–93. (In English). DOI: https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1750307

Hansell D, Bankier AA, MacMahon H, McLoud TC, Müller NL. Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology. 2008;246(3):697–722. (In English). DOI: https://doi.org/10.1148/radiol. 2462070712

Koo HJ, Lim S, Choe J et al. Radiographic and CT Features of Viral Pneumonia. Radiographics. 2018;38:719–39. (In English). DOI: https://doi. org/10.1148/rg.2018170048

Tianzhu L, Peikai H, Lesheng H et al. Spectrum of Chest CT Finding in Familian Claster of COVID-19 Infection. Cardiothoracic Imaging. 2020;2(1). (In English).

Franquet T. Imaging of Pulmonary Viral Pneumonia. Radiology. 2011;260(1):18–39. (In English). DOI: https://doi.org/10.1148/radiol.11092149

Mikhailov AN, Nechiporenko AS, Vodianova OV. CT semiotics of COVID-19. Medical news. 2020;6:4–6. (In Russian).

Speranskaya AA. Radiation manifestations of a new coronavirus infection COVID-19. Radiation diagnos- tics and therapy. 2020;11(1):18–25. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.22328/2079-5343-2020-11-1-18-25

Koroleva IM. Viral pneumonia. Radiological signs: diagnostic difficulties. Consilium Medicum. 2020;22(3):28–33. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.26442/20751753.2020.3.200043

Rubin GD, Ryerson CJ, Haramati LB et al. The Role of Chest Imaging in Patient Management During the COVID-19 Pandemic: A Multinational Consensus Statement From the Fleischner Society. Radiology. 2020;158(1):106–16. (In English). DOI: https://doi. org/10.1016/j. chest.2020.04.003

Raptis CA, Hammer MM, Short RG et al. Chest CT and Coronavirus Disease (COVID-19): A Critical Review of the Literature to Date. American journal of roentgenology. 2020;15(4):839–42. (In English). DOI: https://doi.org/10.2214/AJR.20.23202

Carotti M, Salaf F. Chest CT features of coronavirus disease 2019 (COVID 19) pneumonia: key points for radiologists. La radiologia medica. 2020;125:636–46. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s11547- 020-01237-4

Interim guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of novel coronavirus infection (COVID-19). Version 5 (04/08/2020). (In Russian).

Providing medical assistance for treating coronavirus ailments(COVID-19):mandateoftheMinistryofHealth of Ukraine from April 02, 2020 № 762 (as amended by the order of the Ministry of Health Protection of Ukraine from “31” breast 2020, № 3094). (In Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.