Значення соноеластографії у диференційній діагностиці патологічних процесів матки (огляд літератури)
ARTICLE PDF

Ключові слова

аденоміоз
лейоміома
аденокарцинома
соноеластографія

Як цитувати

Шармазанова , О. П., Сафонова , І. М., & Мітякова , Ю. С. (2021). Значення соноеластографії у диференційній діагностиці патологічних процесів матки (огляд літератури). Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(2), 108-126. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.108-126

Анотація

Актуальність. Внутрішньоматкові патологічні процеси, найпоширені- шими нозологіями яких є лейоміома, аденоміоз та інфільтративна форма аденокарциноми, нині являють досить розповсюджену групу гінеколо- гічної патології, небезпечну через можливість злоякісності та рецидиву- вання. Розроблення інтегрованого неінвазивного діагностичного підходу, який бере до уваги чинники ризику, симптоми, клінічне обстеження та візуалізацію, створює можливість встановлення точного діагнозу для визначення терапевтичної тактики.

Мета роботи – провести систематичний аналіз сучасної наукової літера- тури щодо застосування методів візуалізації в діагностиці патологічних процесів матки та визначити основні напрямки їхнього розвитку при зазначених патологіях.

Матеріали та методи. Було проаналізовано і систематизовано дані повно- текстових публікацій у закордонних (англомовних) наукових виданнях за період 2013–2020 рр., відібраних шляхом пошуку в базах даних Scopus, Web of Science Core Collection і PubMed за ключовими словами «adenomy- osis», «leiomyoma», «adenocarcinoma», «sonography», «sonoelastography». Результати та їх обговорення. Складність діагностики новоутворень міометрія, особливо їхньої сполученості, спрямовує на пошук нових алгоритмів діагностики патологічних процесів міометрія, метою чого, у кінцевому рахунку, є визначення персоніфікованої тактики лікування хворих жінок. За даними літератури, останнім часом усе частіше застосовують можливості соноеластографії в діагностиці хвороб репродуктивної системи та оцінюванні стану тканин матки, що сприяє диференційній діагностиці, моніторингу та лікуванню зазначених захворювань.

Висновки. На сьогодні зазначається обмежена кількість досліджень щодо питань діагностики патології матки та брак загальних стандартів техніки проведення та інтерпретації отриманих результатів соноеластографії при патології репродуктивної системи. Додавання даних соноеластографії до сірошкальних діагностичних зображень є корисним для диференціації лейоміоми, аденоміозу та нормальної матки, що відбивається у підвищенні точності та діагностичній узгодженості. Перспективність соноеластографії полягає в підвищенні точності діагностики, безпечності та доступності методу, невеликій вартості. Це сприяє можливості більш широкого впровадження методу в клінічну практику з метою отримання додаткової діагностичної інформації.

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.108-126
ARTICLE PDF

Посилання

Stewart EA, Laughlin-Tommaso SK, Catherino WH, Lalitkumar S, Gupta D, Vollenhoven B. Uterine fibroids. Nature reviews. Disease primers. 2016;2:16043. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.43

Sparic R, Mirkovic L, Malvasi A, Tinelli A. Epide- miology of Uterine Myomas: A Review. International journal of fertility & sterility. 2016;9(4):424–35. (In English). DOI: https://doi.org/10.22074/ijfs.2015.4599

Lisiecki M, Paszkowski M, Woźniak S. Fertility im- pairment associated with uterine fibroids – a review of literature. Przegla̜ d menopauzalny. 2017;16(4):137–40. (In English). DOI: https://doi.org/10.5114/pm.2017.72759

Donnez J, Dolmans MM. Uterine fibroid management: from the present to the future. Human reproduction update. 2016;22(6):665–86. (In English). DOI: https:// doi.org/10.1093/humupd/dmw023

Tellum T, Nygaard S, Lieng M. Noninvasive Diagnosis of Adenomyosis: A Structured Review and Meta- analysis of Diagnostic Accuracy in Imaging. Journal of minimally invasive gynecology. 2020;27(2):408– 18.e3. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j. jmig.2019.11.001

Chapron C, Vannuccini S, Santulli P, Abrão M. S, Carmona F, Fraser IS et al. Diagnosing adenomyosis: an integrated clinical and imaging approach. Human reproductionupdate.2020;26(3):392–411.(InEnglish). DOI: https://doi.org/10.1093/humupd/dmz049

Johnatty SE, Stewart CJR, Smith D, Nguyen A, O’Dwyer J, O’Mara TA et al. Co-existence of leiomyomas, adenomyosis and endometriosis in women with endometrial cancer. Scientific reports. 2020;10(1):3621. (In English). DOI: https://doi. org/10.1038/s41598-020-59916-1

Poole EM, Lin WT, Kvaskoff M, De Vivo I, Terry KL, Missmer SA. Endometriosis and risk of ovarian and endometrial cancers in a large prospective cohort of

U.S. nurses. Cancer causes & control. 2017;28(5):437–45. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s10552-017-0856-4

Abramowicz JS. Obstetric ultrasound: where are we and where are we going?. Ultrasonography. 2021;40(1):57–74. (In English). DOI: https://doi. org/10.14366/usg.20088

Sigrist RMS, Liau J, Kaffas AE, Chammas MC, Willmann JK. Ultrasound elastography: review of techniques and clinical applications. Theranostics. 2017;7:1303–29. (In English). DOI: https://doi. org/10.7150/thno.18650

OzturkA, Grajo JR, Dhyani M,Anthony BW, SamirAE. Principles of ultrasound elastography. Abdominal radiology (NY). 2018;43(4):773–85. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00261-018-1475-6

Gennisson JL, Deffieux T, Fink M, Tanter M. Ultrasound elastography: principles and techniques. Diagnostic and interventional imaging. 2013;94(5):487–95. (In English). DOI: https://doi. org/10.1016/j.diii.2013.01.022

Yin M, Venkatesh SK. Ultrasound or MR elastography ofliver:whichoneshallIuse?.Abdominalradiology(NY). 2018;43(7):1546–51. (In English). DOI: https://doi. org/10.1007/s00261-017-1340-z

Hawes RH, Fockens P, Varadarajulu S. Endosono- graphy. 4th ed. Elsevier. 2018;2–12. (In English).

Shin B, Jeon S, Ryu J, Kwon HJ. Elastography for portable ultrasound. Biomedical engineering letters. 2017;8(1):101–16. (In English). DOI: https:// doi.org/10.1177/0161734617716938

Sigrist RMS, Liau J, Kaffas AE, Chammas MC, Willmann JK. Ultrasound Elastography: Review of Techniques and Clinical Applications. Theranostics. 2017;7(5):1303–29. (In English). DOI: https://doi. org/10.7150/thno.18650

Kim HJ, Kim SM, Kim B, Yun BL, Jang M, Ko Y et al. Comparison of strain and shear wave elastography for qualitative and quantitative assess- ment of breast masses in the same population. Scientific reports. 2018;8:6197. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-24377-0

Dietrich CF, Bibby E, Jenssen C, Saftoiu A, Iglesias- Garcia J, Havre RF. EUS elastography: How to do it? Endoscopic ultrasound. 2018;7(1):20–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.4103/eus.eus_49_17

Mitkov VV, Mitkova MD. Shear wave ultrasound elastography. Ultrasound and functional diagnostics. 2015;2:94–108. (In Russian).

Mulazzani L, Cantisani V, Piscaglia F. Different techniques for ultrasound liver elastography. Journal of hepatology. 2019;70(3):545–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.10.012

Yoo J, Lee JM, Joo I, Yoon JH. Assessment of liver fibrosis using 2-dimensional shear wave elastography: a prospective study of intra- and inter-observer repeata- bility and comparison with point shear wave elasto- graphy. Ultrasonography. 2020;39:52–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.14366/usg.19013

Ryo E. Real-time tissue elastography in gynecology and obstetrics. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2014;8(4):428–36. (In English). DOI: https://doi.org/10.5005/jp- journals-10009-1382

Cosgrove D, Piscaglia F, Bamber J, Bojunga J, Correas JM, Gilja O et al. EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography. part 2: clinical applications. Ultraschall in der Medizin. 2013;34:238–53. (In English). DOI: https://doi.org/10.1055/s-0033-1335375

Carlson LC, Feltovich H, Palmeri ML, Dahl JJ, Munoz del Rio A, Hall TJ. Estimation of shear wave speed in the human uterine cervix. Ultrasound in obstetrics & gynecology. 2014;43(4):452–8. (In Eng- lish). DOI: https://doi.org/10.1002/uog.12555

Hernandez-Andrade E, Aurioles-Garibay A, Garcia M, Korzeniewski SJ, Schwartz AG, Ahn H et al. Effect of depth on shear-wave elastography estimated in the internal and external cervical os during pregnancy. Journal of perinatal medicine. 2014;42(5):549–57. (In English). DOI: https://doi.org/10.1515/jpm- 2014-0073

Carlson LC, Hall TJ, Rosado-Mendez IM, Mao L, Feltovich H. Quantitative assessment of cervical softening during pregnancy with shear wave elasticity imaging: an in vivo longitudinal study. Interface Focus. 2019;9(5):20190030. (In English). DOI: https://doi.org/10.1098/rsfs.2019.0030

Krasnova IA, Shishkina TYu, Aksenova VB Ultrasound elastography – criteria for the diagnosis of tubal pregnancy. Ultrasound functional diag- nostics. 2017;3:32–46. (In Russian).

Gazhonova VE, Churkina SO, Titov DS, Markova SS, Zubarev AV. Early diagnosis of ectopic pregnancy using innovative sonoelastography technology. KMKV. 2018;4:142–6. (In Russian). DOI: https://doi. org/10.26269/qy9t-7051

Phatak S, Shrivastav D, Marfani G, Daga S, Madurwar K, Samad S. Transvaginal sonography and elastography evaluation of ectopic pregnancy. Journal of Datta Meghe Institute of Medical Sciences University. 2019;14:86–9. (In English). DOI: https:// doi.org/10.4103 / jdmimsu.jdmimsu_13_19

Akbas M, Mumtaz Koyuncu F. The Utility of Myometrial and Cervical Ultrasound Shear Wave Elastography in the Diagnosis of Ectopic Pregnancy. Ultrasound in Medicine & Biology. 2020;46(9):2215–21. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2020.04.035

di Pasquo E, Kiener AJO, DallAsta A, Commare A, Angeli L, Frusca T et al. Evaluation of the uterine scar stiffness in women with previous Cesarean section by ultrasound elastography: A cohort study. Clinical imaging. 2020;64:53–6. (In English). DOI: https://doi. org/10.1016/j.clinimag.2020.03.006

Prikhodko AM, Baev OR, Lunkov SS, Eremina OV, Gus AI. Evaluation of the uterus using compression elastography after spontaneous delivery and cesarean section. Ultrasound and functional diagnostics. 2018;4:65–76. (In Russian).

Seliger G, Chaoui K, Lautenschläger C, Jenderka KV, Kunze C, Hiller GGR et al. Ultrasound elastography of the lower uterine segment in women with a previous cesarean sec- tion: Comparison of in-/ex-vivo elasto-graphy versus tensile-stress-strain-rupture analysis. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. 2018;225:172–80. (In English). DOI: https:// doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.04.013

Herek D, Karabulut A, Agladioglu K. Usefulness of transabdominal real-time sonoelastography in the evaluation of ovarian lesions: preliminary results. The British journal of radiology. 2016;89(1065):20160173. (In English). DOI: https://doi.org/10.1259/ bjr.20160173

Xie M, Zhang X, Jia Z, Ren Y, Wang W. Elastography, a sensitive tool for the evaluation of neoadjuvant chemotherapy in patients with high-grade serous ovarian carcinoma. Oncology letters. 2014;8(4):1652–6. (In English). DOI: https://doi. org/10.3892/ol.2014.2346

Batur A, Yavuz A, Ozgokce M, Bora A, Bulut MD, Arslan H et al. The utility of ultrasound elastography in differentiation of endometriomas and hemorrhagic ovarian cysts. Journal of medical ultrasonics (2001). 2016;43(3):395–400. (In English). DOI: https://doi. org/10.1007/s10396-016-0701-5

Barinova EV, Chekalova MA, Panichenko IV. Application of sonoelastography as a clarifying method in the diagnosis of cervical cancer. Russian electronicjournalofradiationdiagnostics.2014;170–1. (In Russian).

Golovko TS, Ivankova VS, Bakai OA Application of elastography for monitoring the effectiveness of conservative therapy for cervical cancer. Ukrainian Radiological Journal. 2015;23(1):51–6. (In Russian).

Kryazheva VS, Chekalova MA. Application of elasto- graphy in assessing the effectiveness of radiation therapy in patients with cervical cancer. Journal of Oncology: Radiation Diagnostics, Radiation Therapy. 2018;1(4):60–6. (In Russian). DOI: https:// doi.org/10.37174/2587-7593-2018-1-4-60-66

Gorbushina TE, Astafieva OV. Possibilities of com- pression elastography in the diagnosis of invasive growth of cervical cancer into the bladder (clinical case). Medical imaging. 2015;5:137–40. (In Russian).

Mabuchi S, Sasano T, Kurado H, Takahashi R, Nakagawa S, Kimura T. Real-time tissue sonoelasto- graphy for early response monitoring in cervical cancer patients treated with definitive chemoradio- therapy: preliminary results. Journal of medical ultrasonics. 2015;42(3):379–85. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s10396-015-0616-6

Diomidova VN, Zakharova OV, Petrova OV. Shear wave elastography in the assessment of endometrium and myometrium in healthy women of reproductive age. Medical imaging. 2015;5:51–6. (In Russian).

Mitkov VV, Huako SA, Sarkisov SE, Mitkova MD. Quantitative assessment of the elasticity of the myometrium in normal conditions. Ultrasound and functional diagnostics. 2011;5:14–9. (In Russian).

Zhang X, Zhou B, VanBuren WM, Burnett TL, Knudsen JM. Transvaginal Ultrasound Vibro- elastography for Measuring Uterine Viscoelasticity: A Phantom Study. Ultrasound in medicine & biology. 2019;45(2):617–22. (In English). DOI: https://doi. org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.10.009

Mitkov VV, Huako SA, Sarkisov SE, Mitkova MD. Possibilities of shear wave elastography and elasto- metry in the diagnosis of adenomyosis. Ultrasound and functional diagnostics. 2011;6:22–8. (In Russian).

Preis K, Zielinska K, Swiatkowska-Freund M, Wydra D, Kobierski J. The role of elastography in the differential diagnosis of endometrial patholo- gies, preliminary. Ginekologia polska. 2011;82:494–7. (In English).

Belozerova I, Khalmukhamedova A, Mazaeva I, Kalashnikova E, Fidler N, Gajonova V. Diagnosis of endometrial diseases using compression ultrasound elastography with concomitant myometrial pathology. KMKV. 2017;3:45–51. (In Russian).

Gultekin IB, Imamoglu GI, Turgal M, Gultekin S, Öcal FD, Alkan A, Kucukozkan T. Elastosonographic evaluation of patients with a sonographic finding of thickened endometrium. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. 2016;198:105–9. (In English). DOI: https://doi. org/10.1016/j.ejogrb.2016.01.017

Marfani G, Phatak SV, Madurwar KA, Samad S. Role of sonoelastography in diagnosing endometrial lesions: Our initial experience. Journal of Datta Meghe Institute of Medical Sciences University. 2019;14:31–5. (In English). DOI: https://doi. org/10.4103 / jdmimsu.jdmimsu_89_18

Woźniak S. The potential role of elastography in differentiating between endometrial polyps and submucosal fibroids: a preliminary study. Przegla̜ d menopauzalny. 2015;14(2):130–3. (In English). DOI: https://doi.org/10.5114/pm.2015.52123

Czuczwar P, Wozniak S, Szkodziak P, Kudla MJ, Pyra K, Paszkowski T. Elastography Improves the Diagnostic Accuracy of Sonography in Differenti- ating Endometrial Polyps and Submucosal Fibroids. Journal of ultrasound in medicine. 2016; 35(11):2389–95. (In English). DOI: https://doi. org/10.7863/ultra.15.12017

Omari EA, Varghese T, Kliewer MA, Harter J, Hartenbach EM. Dynamic and quasi-static mechanical testing for characterization of the viscoelastic properties of human uterine tissue. Journal of biomechanics. 2015;48(10):1730–6. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2015.05.013

Che D, Wei H, Yang Z, Zhang Y, Ma S, Zhou X. Application of transvaginal sonographic elastography to distinguish endometrial cancer from benign masses. American journal of translational research. 2019;11(2):1049–57. (In English).

Abdel Latif M, Shady M, Nabil H, Mesbah Y. Trans-vaginal sono-elastography in the differentiation of endometrial hyperplasia and endometrial carci- noma. Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine. 2016;47:1123–31. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrnm.2016.04.021

Metin MR, Aydın H, Ünal Ö, Akçay Y, Duymuş M, Türkyılmaz E, Avcu S. Differentiation between endometrial carcinoma and atypical endometrial hyperplasia with transvaginal sonographic elasto- graphy. Diagnostic and interventional imaging. 2016;97:425–31. (In English). DOI: https://doi. org/10.1016/j.diii.2015.11.007

Gazhonova V, Churkina S, Khokhlova E, Panfilova E, Lukyanova E, Andriyanicheva E, Zubarev A. Clinical application of a new method of sonoelastography in gynecology. KMKV. 2014;2:18–23. (In Russian).

Chekalova MA, Kolpakova MN, Nechushkina VM. Modern possibilities in ultrasound tomography to clarify the depth of invasion into the myometrium and its transition to the cervix in patients with uterine cancer. Tumors of the female reproductive system. 2017:3(1):41–8. (In Russian). DOI: https:// doi.org/10.17650/1994-4098-2017-13-1-41-48

Gazhonova VE, Belozerova IS, Vorontsova NA. Sono- elastography in the diagnosis of endometrial cancer. Оbstetrics and gynecology. 2014;1:54. (In Russian).

Lu R, Xiao Y, Liu M, Shi D. Ultrasound elasto- graphy in the differential diagnosis of benign and malignant cervical lesions. Journal of ultrasound in medicine. 2014;33:667–71. (In English). DOI: https:// doi.org/10.7863/ultra.33.4.667

Chekalova MA, Borisova MI. Experience of using compression elastography and contrast-enhanced ultrasound examination in differential diagnosis of primary and metastatic ovarian tumors in patients with uterine cancer. Tumors of the female reproductive system. 2019;15(3):14–23. (In Russian). DOI: https:// doi.org/10.17650/1994-4098-2019-15-3-14-23

Stoelinga B, Hehenkamp WJ, Brölmann HA, Huirne JA. Real-time elastography for assessment of uterine disorders. Ultrasound in obstetrics & gynecology. 2014;43:218–26. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/uog.12519

Stoelinga B, Hehenkamp WJK, Nieuwenhuis LL, Conijn MMA et al. Accuracy and Reproducibility of Sonoelastography for the Assessment of Fibroids and Adenomyosis, with Magnetic Reso-

nance Imaging as Reference Standard. Ultra- sound in medicine & biology. 2018;44(8):1654–63. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j. ultrasmedbio.2018.03.027

Acar S, Millar E, Mitkova M, Mitkov V. Value of ultrasound shear wave elastography in the diagnosis of adenomyosis. Ultrasound. 2016;24(4):205–13. (In English). DOI: https://doi.org/10.1177/ 1742271X16673677

Sencha AN, Kondratovich LM, Bykov AG, Adamyan LV. Ultrasound elastography in the diag- nosis of adenomyosis. Оbstetrics and gynecology. 2020;3:86–98. (In Russian). DOI: https://doi. org/10.18565/aig.2020.3.86-99

Li JJ, Chung JPW, Wang S, Li TC, Duan H. The Investigation and Management of Adenomyosis in Women Who Wish to Improve or Preserve Fertility. BioMed research international. 2018;2018:6832685. (In English). DOI: https://doi. org/10.1155/2018/6832685

Frank ML, Schäfer SD, Möllers M, Falkenberg MK, Braun J, Möllmann U et al. Importance of Transvaginal Elastography in the Diagnosis of Uterine Fibroids and Adenomyosis. Stellenwert der transvaginalen Elastografie in der Diagnose von uterinen Myomen und Adenomyose. Ultraschall in der Medizin. 2016;37(4):373–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1055/s-0035-1553266

Zhang M, Wasnik AP, Masch WR, Rubin JM, Carlos RC, Quint EH et al. Transvaginal Ultrasound Shear Wave Elastography for the Evaluation of Benign Uterine Pathologies: A Prospective Pilot Study. Journal of ultrasound in medicine. 2019;38(1):149–55. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/jum.14676

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.