Епідеміологічний профіль раку стравоходу за аналізом бази даних Національного канцер-реєстру України
ARTICLE PDF

Ключові слова

захворюваність
смертність
темп приросту
рак стравоходу

Як цитувати

Щербиніна , М. Б., & Соловйова , Н. Є. (2021). Епідеміологічний профіль раку стравоходу за аналізом бази даних Національного канцер-реєстру України. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(2), 159-170. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.159-170

Анотація

Актуальність. Рак стравоходу залишається актуальною медичною проблемою. Це обумовлено його приналежністю до найбільш агресивних злоякісних новоутворень людини та діагностикою, зазвичай, на пізній стадії недуги.

Мета роботи – дослідити загальні закономірності динаміки епідеміоло- гічного стану раку стравоходу за показниками захворюваності та смертності серед дорослого населення України за період 2014–2019 рр.

Матеріали та методи. Опрацьовані загальні та стандартизовані показники захворюваності та смертності від раку стравоходу за період 2014–2019 рр. по Україні загалом та в розрізі адміністративних територій на 100 тис. дорослого населення. Розраховано показник темпу приросту. Дослідження здійснювалося за матеріалами Національного канцер-реєстру України.

Статистичну обробку отриманих даних проведено із застосуванням загальноприйнятих статистичних методів.

Результати та їх обговорення. Загальноукраїнський показник захворю- ваності на рак стравоходу в середньому становив 4,5 на 100 тис. населення. Регіонами, що мають найвищу захворюваність на рак стравоходу можна вважати Житомирську, Сумську та Чернігівську області. Найменшу кількість випадків виявлення раку стравоходу констатовано в Чернівецькій та Одеській областях України.

Показник смертності від раку стравоходу мав незначні коливання від 3,3 до 3,6 на 100 тис. населення, проте загалом за шість років знизився на 8,3%. За динамікою змін показника смертності від раку стравоходу у 2014 та 2019 роках в Івано-Франківській, Миколаївській і Рівненській областях і у м. Київ відзначено збільшення його понад 20%. У Кіровоградській, Одеській, Харківській і Житомирській областях спостерігали зниження смертності на 30%. 2019 року регіонами, що мали низький поріг смерт- ності, можна вважати Одеську та Кіровоградську області, де цей показник становив 2,1 на 100 тис. населення.

2018 року 88% випадків раку стравоходу діагностовано у чоловіків і лише 12% – у жінок. Переважна більшість хворих на рак зафіксовано осіб віком 50–80 років. Смертність від раку стравоходу значно вища у чоловіків (91,2%) порівняно з жінками.

Висновки. Встановлена стабільність рівня показників захворюваності та смертності на рак стравоходу серед населення України у період 2014–2019 рр. з незначними регіональними диспропорціями.

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.159-170
ARTICLE PDF

Посилання

Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians. 2018;68(6):394–424. (In English). DOI: https://doi.org/10.3322/caac.21492

Pennathur A, Gibson MK, Jobe BA, Luketich JD. Oeso- phageal carcinoma. Lancet. 2013;381(9864):400–12. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(12)60643-6

Enzinger PC, Mayer RJ. Esophageal cancer. The New England journal of medicine. 20034;349(23):2241–52. (In English). DOI: https:// doi.org/10.1056/NEJMra035010

Bird-Lieberman EL, Fitzgerald RC. Early diagnosis of oesophageal cancer. British journal of cancer. 2009;101(1):1–6. (In English). DOI: https://doi. org/10.1038/sj.bjc.6605126

Jankowski J, Barr H, Wang K, Delaney B. Diag- nosis and management of Barrett’s oesophagus. BMJ (Clinical research ed.). BMJ. 2010;341:4551. (In English). DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.c4551

Cavallin F, Scarpa M, Cagol M, Alfieri R, Ruol A, Chiarion Sileni V, Rugge M, Ancona E, Castoro C. Time to diagnosis in esophageal cancer: a cohort study. Acta oncological. 2018;57(9):1179–84. (In English). DOI: https://doi.org/10.1080/0284186X.2018.1457224

Gupta B, Kumar N. Worldwide incidence, mortality and time trends for cancer of the oesophagus. European journal of cancer prevention. 2017;26(2):107–18. (In English). DOI: https://doi. org/10.1097/CEJ.0000000000000249

Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jemal A. Global cancer statistics, 2012. CA: a cancer j ournal for clinicians. 2015;65(2):87–108. (In English). DOI: https://doi.org/10.3322/caac.21262

Bulletin оf National Cancer Registry оf Ukraine. Cancer in Ukraine, Ukrainian cancer registry statistics, “CancerinUkraine”,2014–2019.Vol.16–21.(InEnglish). URL: http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm

Ryzhov A, Bray F, Ferlay J, Fedorenko Z, Goulak L, Gorokh Y, Soumkina O, Znaor A. Evaluation of data quality at the National Cancer Registry of Ukraine. Cancer Epidemiology. 2018;53:156–65. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.canep.2018.02.002

Ryzhov A, Bray F, Ferlay J, Fedorenko Z, Goulak L, Gorokh Y, Soumkina O, Michailovich Y, Znaor A. Recent cancer incidence trends in Ukraine and short- term predictions to 2022. Cancer Epidemiology. 2020;65:101663. (In English). DOI: https://doi. org/10.1016/j.canep.2019.101663

Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, Dyba T, Randi G, Bettio M, Gavin A, Visser O, Bray F. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries and 25 major cancers in 2018. Euro- pean journal of cancer. 2018;103:356–87. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.07.005

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.