Гладких, Ф. (2022). Терапевтичний потенціал модуляції активності йонних каналів ванілоїдних рецепторів TRPV1 в онкологічній практиці. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(1), 67-77. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.67-77