Земсков, С., Дронов, О., Бурміч, К., Ренц, П., Кириченко, О., Велнер, У., Болм, Л., Кек, Т., Хайрнасов, Р., & Земскова, О. (2022). Роль і місце променевої терапії у неоад’ювантному лікуванні раку підшлункової залози. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(1), 91-104. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.91-104