Беніамін, М., Ельгефнаві, С., Абдельсамад, А., & Гассан, Г. (2022). Роль методів магнітно-резонансної томографії при оцінці кістозних уражень головного мозку: проспективне дослідження. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(4), 9-27. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2022.9-27