Кулініч, Г., Кузьменко, О., & Сорочан, П. (2022). Особливості гематологічних та імунних порушень при комбінованому лікуванні хворих на рак грудної залози з ризиком розвитку пізніх променевих ушкоджень. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(4), 39-51. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2022.39-51