Старенький, В. П., Сухіна, О. М., Стадник, Л. Л., & Авер’янова, Л. О. (2020). Аналіз стану радіотерапевтичної допомоги населенню України. Частина 1. Аналіз захворюваності та технічного забезпечення променевої терапії в Україні. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(4), 337-352. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2020.337-352