Ніколов , М. О., Новікова , Т. Г., & Макеєв , С. С. (2021). Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО . Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(2), 62-75. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.62-75