Дубівська , С. С., & Григоров , Ю. Б. (2021). Діагностика змін когнітивної функції у хворих з новоутвореннями черевної порожнини, що виникають у ранньому післяопераційному періоді та їх корекція нейропротекторним препаратом. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(2), 91-107. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.91-107