Кулініч, Г.В., О.В. Кузьменко, і П.П. Сорочан. 2022. «Особливості гематологічних та імунних порушень при комбінованому лікуванні хворих на рак грудної залози з ризиком розвитку пізніх променевих ушкоджень». Український радіологічний та онкологічний журнал 30 (4), 39-51. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2022.39-51.