Ніколов , М. О., Т. Г. Новікова, і С. С. Макеєв. 2021. «Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО ». Український радіологічний та онкологічний журнал 29 (2), 62-75. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.62-75.