Гладких, Ф. (2022) «Терапевтичний потенціал модуляції активності йонних каналів ванілоїдних рецепторів TRPV1 в онкологічній практиці», Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(1), с. 67-77. doi: 10.46879/ukroj.1.2022.67-77.