Беніамін, М., Ельгефнаві, С., Абдельсамад, А. і Гассан, Г. (2022) «Роль методів магнітно-резонансної томографії при оцінці кістозних уражень головного мозку: проспективне дослідження», Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(4), с. 9-27. doi: 10.46879/ukroj.4.2022.9-27.