Кулініч, Г., Кузьменко, О. і Сорочан, П. (2022) «Особливості гематологічних та імунних порушень при комбінованому лікуванні хворих на рак грудної залози з ризиком розвитку пізніх променевих ушкоджень», Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(4), с. 39-51. doi: 10.46879/ukroj.4.2022.39-51.