Ніколов , М. О., Новікова , Т. Г. і Макеєв , С. С. (2021) «Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО », Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(2), с. 62-75. doi: 10.46879/ukroj.2.2021.62-75.