Кулініч, Г., О. Кузьменко, і П. Сорочан. «Особливості гематологічних та імунних порушень при комбінованому лікуванні хворих на рак грудної залози з ризиком розвитку пізніх променевих ушкоджень». Український радіологічний та онкологічний журнал, вип. 30, вип. 4, Грудень 2022, с. 39-51, doi:10.46879/ukroj.4.2022.39-51.