Ніколов , М. О., Т. Г. Новікова, і С. С. Макеєв. «Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО ». Український радіологічний та онкологічний журнал, вип. 29, вип. 2, Червень 2021, с. 62-75, doi:10.46879/ukroj.2.2021.62-75.