Том 28 № 1 (2020): Український радіологічний та онкологічний журнал
Український радіологічний та онкологічний журнал

Засновник та видавець: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України».

ISSN Online: 2708-7174ISSN Print: 2708-7166

Мова видання: українська та англійська. 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ 24433-14373 ПР. Видане 26.05.2020 р. Міністерством юстиції України.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Н.А. Мітряєва, Н.В. Білозор, В.П. Старенький, Л.В. Гребіник
5-12
ВМІСТ VEGF, ЦОГ-2 ТА ПГЕ-2 ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ’ЄКТИВНОЇ ВІДПОВІДІ НА ПРОМЕНЕВУ ТЕРАПІЮ В ПОЄДНАННІ З ІНГІБІТОРОМ ЦОГ-2 У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ
Переглядів анотації: 272 | Завантажень PDF: 212
ARTICLE PDF
Н.Е. Прохач, П.П. Сорочан, І.А. Громакова, В.Г. Шевцов, С.В. Шутов
13-17
ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ОЖИРІННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ТА ПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ
Переглядів анотації: 209 | Завантажень PDF: 150
ARTICLE PDF
М.В. Красносельський, О.В. Мовчан, І.М. Пономарьов
18-24
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ В РОЗВИТКУ РАКУ ШЛУНКА
Переглядів анотації: 278 | Завантажень PDF: 172
ARTICLE PDF
І.М. Мотузюк, О.І. Сидорчук, Є.В. Костюченко, Н.В. Ковтун, П.Л. Понятовський, А.О. Голубовська
25-28
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СПАДКОВИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
Переглядів анотації: 223 | Завантажень PDF: 167
ARTICLE PDF
М.М. Велигоцький, С.Е. Арутюнов, С.М. Балака, О.С. Чеботарьов
29-33
ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ, УСКЛАДНЕНИХ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІЛІАРНОЇ ДЕКОМПРЕСІЇ
Переглядів анотації: 241 | Завантажень PDF: 268
ARTICLE PDF
М.В. Красносельський, Є.М. Крутько, О.С. Павлюченко
34-39
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ПІСЛЯ МУЛЬТИОРГАННИХ ОПЕРАЦІЙ
Переглядів анотації: 245 | Завантажень PDF: 186
ARTICLE PDF

БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

О.М. Астап’єва, В.П. Старенький, Г.В. Грушка, О.І. Паскевич, Р.М. Спузяк
40-52
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З РАДІОЛОГІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Переглядів анотації: 246 | Завантажень PDF: 379
ARTICLE PDF

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

А. С. Ходак, В. П. Ходак
67-72
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МЕТАСТАЗІВ З КЛІТИН МЕРКЕЛЯ
Переглядів анотації: 163 | Завантажень PDF: 200
ARTICLE PDF

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЕВІ-ПРАКТИКУ

О.В. Мужичук, І.М. Пономарьов
60-66
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ (Повідомлення 1)
Переглядів анотації: 238 | Завантажень PDF: 156
ARTICLE PDF

ДАЙДЖЕСТИ

Н.О. Артамонова, О.М. Мирна, Ю.В. Павліченко
53-59
СУЧАСНІ ЦИФРОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Переглядів анотації: 300 | Завантажень PDF: 188
ARTICLE PDF