Том 28 № 2 (2020): Український радіологічний та онкологічний журнал
Український радіологічний та онкологічний журнал

Засновник та видавець: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України».

ISSN Online: 2708-7174ISSN Print: 2708-7166

Мова видання: українська та англійська. 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ 24433-14373 ПР. Видане 26.05.2020 р. Міністерством юстиції України.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

О. А. Міхановський, О. М. Сухіна, Ю. В. Харченко, Н. М. Щит, Н. В. Федоренко, М. А. Теплова, Ю. А. Моісеєнко
87-105
Морфологічне обґрунтування радіомодифікації передопераційної променевої терапії у хворих на розповсюджений рак ендометрія
Переглядів анотації: 165 | Завантажень PDF: 137
ARTICLE PDF
Н. В. Білозор, В. П. Старенький, Н. А. Мітряєва, Л. В. Гребіник
106-117
Ефективність променевого лікування в поєднанні з інгібітором ЦОГ-2 у хворих на недрібноклітинний рак легенів
Переглядів анотації: 135 | Завантажень PDF: 121
ARTICLE PDF

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

М. В. Красносельський, В. І. Старіков, А. С. Ходак
118-132
Актуальні питання хірургії раку стравоходу і гастроезофагеального раку
Переглядів анотації: 124 | Завантажень PDF: 106
ARTICLE PDF
А. В. Свинаренко, Л. Г. Мірошніченко
133-146
Брахітерапія в комплексному лікуванні раку грудної залози
Переглядів анотації: 130 | Завантажень PDF: 99
ARTICLE PDF

БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

О. М. Астап’єва, В. П. Старенький, О. І. Паскевич, Г. В. Грушка, Ю. Я. Федуленкова, Е. П. Степанов, О. В. Максімішин
147-153
Процес інтернаціоналізації вищої освіти в Харківському національному медичному університеті в сучасних умовах
Переглядів анотації: 136 | Завантажень PDF: 113
ARTICLE PDF

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЕВІ-ПРАКТИКУ

Н. С. Підченко
154-163
Тиреотоксикоз. Клінічні рекомендації з діагностики та лікування Частина І
Переглядів анотації: 152 | Завантажень PDF: 279
ARTICLE PDF