Том 28 № 4 (2020): Український радіологічний та онкологічний журнал
Український радіологічний та онкологічний журнал

Засновник та видавець: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України».

ISSN Print: 2708-7166ISSN Online: 2708-7174

Мова видання: українська та англійська. 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ 24433-14373 ПР. Видане 26.05.2020 р. Міністерством юстиції України.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

В. П. Старенький, О. М. Сухіна, Л. Л. Стадник, Л. О. Авер’янова
337-352
Аналіз стану радіотерапевтичної допомоги населенню України. Частина 1. Аналіз захворюваності та технічного забезпечення променевої терапії в Україні
Переглядів анотації: 357 | Завантажень PDF: 373
ARTICLE PDF
А. А. Грязов, М. І. Лісяний, А. Б. Грязов
353-363
Особливості імунного статусу у хворих з метастатичними та гліальними пухлинами головного мозку на підготовчому етапі променевого лікування
Переглядів анотації: 227 | Завантажень PDF: 172
ARTICLE PDF
О. М. Сухіна, К. В. Немальцова, В. С. Сухін
364-373
Ризик розвитку рецидиву злоякісних пухлин яєчників та рівні пухлинних маркерів НЕ-4 та СА-125
Переглядів анотації: 213 | Завантажень PDF: 168
ARTICLE PDF
І. С. Громакова, П. П. Сорочан, Н. E. Прохач, М. В. Полозова, І. А. Громакова
374-386
Імунні порушення після комбінованого лікування хворих на рак тіла матки з ожирінням
Переглядів анотації: 160 | Завантажень PDF: 154
ARTICLE PDF

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Г. В. Кулініч, Р. М. Спузяк, А. М. Насонова, Л. В. Черкаско, М. В. Москаленко, Е. Б. Орловська
403-412
Рентгенологічна діагностика пневмоній в онкологічних хворих під час пандемії СOVID-19. Випадок із практики
Переглядів анотації: 242 | Завантажень PDF: 264
ARTICLE PDF