Том 29 № 1 (2021): Український радіологічний та онкологічний журнал
Український радіологічний та онкологічний журнал

Засновник та видавець: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України».

ISSN Print: 2708-7166ISSN Online: 2708-7174

Мова видання: українська та англійська. 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ 24433-14373 ПР. Видане 26.05.2020 р. Міністерством юстиції України.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Р. Ю. Чурилін, І. О. Вороньжев, Ю. А. Коломійченко, О. О. Ковальова, В. В. Сирота
9-20
Диференційна рентгенодіагностика псевдотуберкульозного варіанта абсцесу легень з порожнинами туберкульозної етіології
Переглядів анотації: 238 | Завантажень PDF: 222
ARTICLE PDF
О. В. Мужичук, Н. В. Бездітко
21-31
Фармакоекономічний аналіз застосування пертузумабу в терапії метастатичного HER2-позитивного раку молочної залози в Україні
Переглядів анотації: 232 | Завантажень PDF: 190
ARTICLE PDF
О. Ю. Столярова, М. І. Палій, Ю. В. Думанський, О. В. Синяченко, М. В. Єрмолаєва
32-44
Чинники, що визначають ефективність променевої терапії раку передміхурової залози
Переглядів анотації: 197 | Завантажень PDF: 161
ARTICLE PDF
М. Ю. Поліон, Н. О. Гладких, О. І. Залюбовська, П. О. Гриценко
45-57
Значущість змін загальноклінічного аналізу крові та тиреоїдного статусу у пацієнтів із вузловими утвореннями щитоподібної залози
Переглядів анотації: 244 | Завантажень PDF: 151
ARTICLE PDF
М. О. Чиж, А. О. Манченко, A. В. Трофімова, І. В. Бєлочкіна
58-69
Допплерографічне дослідження аорти після терапевтичної гіпотермії та введення МСК при експериментальному інфаркті міокарда
Переглядів анотації: 185 | Завантажень PDF: 155
ARTICLE PDF
К. Ю. Пархоменко, В. А. Вовк
70-77
Роль комп’ютерної томографії в оптимізації хірургічного лікування вентральних гриж
Переглядів анотації: 200 | Завантажень PDF: 152
ARTICLE PDF
О. П. Шармазанова, І. М. Сафонова, Ю. С. Мітякова
78-88
Можливості застосування соноеластографії при лейоміомі й аденоміозі
Переглядів анотації: 187 | Завантажень PDF: 159
ARTICLE PDF

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

В. А. Вінніков, Т. В. Рубльова
89-118
Предиктори променевих ускладнень у радіаційній онкології на основі тестів на виживаність клітин після ex vivo опромінення: огляд літератури
Переглядів анотації: 242 | Завантажень PDF: 188
ARTICLE PDF
П. П. Сорочан, І. А. Громакова, Н. E. Прохач, І. М. Пономарьов, І. С. Громакова
119-132
Періопераційне застосування β-блокаторів у онкологічних хворих
Переглядів анотації: 157 | Завантажень PDF: 159
ARTICLE PDF

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

С. М. Балака, Г. В. Гречіхін, Д. В. Ольховський, Д. А. Вєрємєй
133-140
Перший досвід застосування радіочастотної абляції метастазу раку грудної залози у хребець із подальшою вертебропластикою. Випадок із практики
Переглядів анотації: 211 | Завантажень PDF: 155
ARTICLE PDF

БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

О. І. Солодянникова, Я. В. Кметюк, В. В. Даниленко, Г. Г. Сукач
141-155
Радіонуклідний моніторинг таргетної терапії йодонегативного диференційованого раку щитоподібної залози
Переглядів анотації: 181 | Завантажень PDF: 184
ARTICLE PDF