Том 29 № 2 (2021): Український радіологічний та онкологічний журнал
Український радіологічний та онкологічний журнал

Засновник та видавець: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України».

ISSN Print: 2708-7166ISSN Online: 2708-7174

Мова видання: українська та англійська. 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ 24433-14373 ПР. Видане 26.05.2020 р. Міністерством юстиції України.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

А. М. Гольцев, Т. Г Дубрава, Ю. О. Гаєвська, Н. М. Бабенко, М. О. Бондарович, О. Д. Луценко
9-21
Функціональна активність клітин кісткового мозку тварин після обробки їх нанокомплексами
Переглядів анотації: 381 | Завантажень PDF: 171
ARTICLE PDF
В. А. Прилипко, О. О. Петриченко, М. М. Морозова, І. В. Бондаренко
22-33
Особливості комунікації управлінців державних служб і установ зони спостереження за умови надзвичайної ситуації на АЕС
Переглядів анотації: 298 | Завантажень PDF: 121
ARTICLE PDF
В. С. Іванкова , В. М. Михайленко , Е. А. Дьоміна , Т. В. Хруленко , Л. М. Барановська , О. О. Грінченко
34-51
Терапевтичне опромінення хворих онкогінекологічного профілю та можливість прогнозу променевих ускладнень
Переглядів анотації: 432 | Завантажень PDF: 166
ARTICLE PDF
Є. М. Крутько , С. О. Пилипенко, О. С. Павлюченко
52-61
Застосування електрохімічної детоксикації у онкологічних хворих після мультиорганних операцій з вираженою ендогенною інтоксикацією
Переглядів анотації: 361 | Завантажень PDF: 146
ARTICLE PDF
М. О. Ніколов , Т. Г. Новікова , С. С. Макеєв
62-75
Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО
Переглядів анотації: 398 | Завантажень PDF: 135
ARTICLE PDF
Р. М. Спузяк , Р. В. Улько , О. В. Максімішин , Е. П. Степанов
76-90
Вивчення ролі цифрового рентгенологічного дослідження в діагностиці змін легенів при коронавірусній хворобі
Переглядів анотації: 391 | Завантажень PDF: 177
ARTICLE PDF
С. С. Дубівська , Ю. Б. Григоров
91-107
Діагностика змін когнітивної функції у хворих з новоутвореннями черевної порожнини, що виникають у ранньому післяопераційному періоді та їх корекція нейропротекторним препаратом
Переглядів анотації: 309 | Завантажень PDF: 158
ARTICLE PDF

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

О. П. Шармазанова , І. М. Сафонова , Ю. С. Мітякова
108-126
Значення соноеластографії у диференційній діагностиці патологічних процесів матки (огляд літератури)
Переглядів анотації: 345 | Завантажень PDF: 142
ARTICLE PDF
М. О. Чиж , І. В. Бєлочкіна , Ф. В. Гладких
127-149
Кріохірургія і фізичні методи в лікуванні онкологічних захворювань
Переглядів анотації: 482 | Завантажень PDF: 193
ARTICLE PDF

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

М. В. Красносельський , А. В. Свинаренко , Н. С. Підченко , А. С. Сімбірьова
150-158
Синдром множинної ендокринної неоплазії
Переглядів анотації: 409 | Завантажень PDF: 148
ARTICLE PDF

БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

М. Б. Щербиніна , Н. Є. Соловйова
159-170
Епідеміологічний профіль раку стравоходу за аналізом бази даних Національного канцер-реєстру України
Переглядів анотації: 352 | Завантажень PDF: 125
ARTICLE PDF