Том 29 № 3 (2021): Український радіологічний та онкологічний журнал
Український радіологічний та онкологічний журнал

Засновник та видавець: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України».

ISSN Print: 2708-7166ISSN Online: 2708-7174

Мова видання: українська та англійська. 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ 24433-14373 ПР. Видане 26.05.2020 р. Міністерством юстиції України.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

І.Ю. Чернявський, В.П. Старенький, А.С. Макієнко, Л.О. Авер’янова, О.О. Петриченко, С.І. Поплавець
9-21
Контроль спектральних характеристик медичного прискорювача на основі порівняння масових коефіцієнтів ослаблення різних матеріалів
Переглядів анотації: 270 | Завантажень PDF: 172
ARTICLE PDF
Л.Я. Васильєв, Є.Б. Радзішевська, А.С. Савченко, Г.В. Кулініч, О.О. Солодовнікова
22-30
Оцінювання впливу спеціального лікування диференційованого раку щитоподібної залози на появу віддалених наслідків з боку сечовидільної системи
Переглядів анотації: 259 | Завантажень PDF: 135
ARTICLE PDF
М.Б. Черкес
31-50
Взаємозв’язок форм верхньощелепних пазух з їх контактами з коренями зубів за даними комп’ютерної томографії
Переглядів анотації: 228 | Завантажень PDF: 114
ARTICLE PDF
О.Є. Вирва, Я.О. Головіна, Н.О. Ашукіна, Р.В. Малик, З.М. Данищук
51-62
Вплив γ-випромінювання та післяопераційного введення цисплатину на інкорпорацію кісткових алоімплантатів у щурів
Переглядів анотації: 204 | Завантажень PDF: 112
ARTICLE PDF
О.П. Лукашова
63-75
Структурно-функціональний стан карциноми Герена після локального фракційного ікс-опромінення та сумісного застосування опромінення та мелоскикаму
Переглядів анотації: 179 | Завантажень PDF: 104
ARTICLE PDF
Г.В. Зелінська, А.Є. Коваленко, М.В. Остафійчук, А.М. Кваченюк, А.Я. Устименко, Г.М. Кулініченко, С.В. Гулеватий, Н.Б. Бєлоусова
76-88
Цитоморфологічні особливості папілярного раку щитоподібної залози з розвитком радіойодорезистентності
Переглядів анотації: 269 | Завантажень PDF: 184
ARTICLE PDF
О.В. Семьонова, Л.А. Мироняк, І.І. Глазовська, М.Ф. Іванова, О.А. Красюк
89-100
Візуальні та довізуальні МРТ-критерії ранньої діагностики церебральної хвороби малих судин у пацієнтів середнього віку: клініко-нейровізуалізаційні кореляції
Переглядів анотації: 293 | Завантажень PDF: 198
ARTICLE PDF

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

І.М. Cафонова, О.П. Шармазанова, М.О. Бортний, В.В. Шаповалова
101-115
Неімунний набряк плода у другій половині вагітності: антенатальний ультразвуковий моніторинг та результати вагітності у серії з 14 клінічних випадків
Переглядів анотації: 510 | Завантажень PDF: 266
ARTICLE PDF
Р.Р. Коморовський, Ю.О. Паламарчук, О.І. Лубкович, Т.О. Паламар, Ф.В. Гладких
116-124
Мультимодальна візуалізація і клінічне значення ізольованої вродженої відсутности перикарда
Переглядів анотації: 261 | Завантажень PDF: 130
ARTICLE PDF

БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

М.В. Сатир, О.І. Солодянникова, І.В. Новерко, О.Ю. Гальченко
125-142
Функціональна візуалізація при захворюваннях суглобів: сучасний стан та перспективи розвитку (клінічна лекція)
Переглядів анотації: 286 | Завантажень PDF: 124
ARTICLE PDF